Soalan Lazim

Menurut Seksyen 13(1) Akta WTD 1965, bayaran WTD hendaklah dibayar kepada mana-mana penerima yang dapat membuktikan bahawa beliau mempunyai hak ke atas WTD dan apabila Pegawai WTD berpuas hati bahawa penerima ialah empunya yang berhak.

Tiada tempoh masa yang ditetapkan. WTD yang diserahkan kepada Pendaftar boleh dituntut pada bila-bila masa oleh pihak yang mempunyai hak ke atas wang tersebut.

Tiada sebarang caj dikenakan untuk permohonan tuntutan WTD yang dikemukakan kepada Pendaftar.

Tiada faedah yang akan dibayar. Menurut Seksyen 11(3) Akta WTD 1965, amaun bayaran adalah berdasarkan amaun di dalam Daftar WTD yang diterima daripada syarikat/firma tanpa apa-apa faedah.

Kementerian Kewangan Malaysia atau Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) tidak pernah melantik mana-mana syarikat/firma atau individu sebagai ejen dalam menguruskan permohonan tuntutan Wang Tak Dituntut (WTD).

Mengikut perundangan Seksyen 10A Akta WTD, serahan WTD oleh syarikat/firma akan diwartakan. Pihak Pendaftar akan mengemukakan rekod serahan kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) untuk proses pewartaan. Setelah diwartakan, rekod tersebut terbuka kepada pemakluman awam. Dokumen warta juga dijual kepada pihak awam oleh PNMB selain dihantar ke Perpustakaan Negara Malaysia untuk rujukan orang awam. Sehubungan dengan itu, berdasarkan oleh maklumat warta ini, terdapat pihak yang menggunakannya untuk bertindak sebagai ejen. Pendaftar dan Kementerian Kewangan tidak pernah melantik ejen bagi menguruskan WTD.

 

Pendaftar tidak mempunyai maklumat empunya selain daripada yang telah diwartakan. Sehubungan dengan itu, empunya perlu mengemukakan permohonan tuntutan kepada Pendaftar melalui kaunter, pos berdaftar atau portal eGUMIS. Sebarang maklumat peribadi yang diperoleh oleh pihak ejen seperti nombor telefon, emel dan sebagainya, berkemungkinan diperoleh daripada pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Sebarang salahguna maklumat peribadi hendaklah merujuk semula kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

Seksyen 10A (1) Akta WTD 1965 menyatakan syarikat/firma dikehendaki mengemukakan Daftar UMA3 kepada Pendaftar bagi tujuan pewartaan oleh Percetakan Nasional Berhad. Pewartaan adalah proses rekod WTD digazetkan dan disimpan di Perpustakaan Negara bagi pemakluman umum. 

Hanya rekod WTD yang telah diwartakan boleh dibuat semakan dan tuntutan.

Ya, terdapat kemudahan semakan WTD secara online disediakan oleh Pendaftar melalui pautan portal berikut: https://egumis.anm.gov.my/

Individu dan syarikat/firma dibenarkan untuk membuat semakan WTD secara dalam talian melalui nombor pengenalan diri dan nombor pendaftaran syarikat.

Pemohon boleh membuat semakan WTD secara dalam talian dengan mengikuti langkah-langkah seperti berikut:

 

Langkah 1 : Layari pautan portal https://egumis.anm.gov.my/

Langkah 2 : Buat pendaftaran pengguna secara atas talian.

Langkah 3 : Log masuk portal menggunakan kata laluan yang didaftar.

Langkah 4 : Kemaskini maklumat pengguna.

Langkah 5 : Klik pada "KLIK DI SINI UNTUK CARIAN WANG TAK DITUNTUT" untuk membuat Semakan WTD melalui nombor pengenalan diri atau nombor pendaftaran syarikat dan cetak maklumat Wang Tak Dituntut tersebut (jika ada)

Langkah 6 : Klik "Cetak", jika perlu.

Pemohon boleh terus log masuk menggunakan kata laluan yang didaftar. Sekiranya pengguna terlupa kata laluan,

 

Langkah 1 : Layari pautan portal https://egumis.anm.gov.my/

Langkah 2 : Klik pada "LUPA KATA LALUAN".

Langkah 3 : Kunci masuk alamat emel yang didaftarkan.

Langkah 4 : Semak emel yang didaftarkan. Jika tiada sila semak di "Junk Email"

Langkah 5 : Log masuk semula menggunakan kata laluan yang diterima.

 

Jika menghadapi kesulitan, Pengguna eGUMIS boleh menghubungi Pentadbir Sistem melalui Tab Hubungi Kami : Aduan/Maklum Balas. Sila klik pada pautan yang disediakan.

Pengguna eGUMIS boleh menghubungi Pentadbir Sistem melalui Tab Hubungi Kami : Aduan/Maklum Balas. Sila klik pada pautan yang disediakan.

Sekiranya pengguna eGUMIS tidak log masuk ke portal eGUMIS setelah menerima kata laluan melebihi 30 hari, akaun tersebut akan dinyahaktifkan secara automatik.

Ya,tempoh pengguna aktif adalah 6 bulan dari tarikh terakhir log masuk ke portal eGUMIS. Akaun pengguna akan dinyahaktif secara auto dan pengguna perlu mendaftar semula sebagai pengguna baharu.

Apakah yang perlu dilakukan sekiranya pengguna eGUMIS tersilap kunci masuk maklumat semasa proses pendaftaran pengguna?

 

Sekiranya terdapat kesilapan kunci masuk maklumat semasa melaksanakan pendaftaran eGUMIS tuan puan boleh mengambil tindakan seperti berikut :

 

Langkah 1 : Sila ke Tab Hubungi kami

Langkah 2 : Kemukakan aduan/maklum balas dengan menggunakan pautan yang telah disediakan.

 

Sebagai contoh :

 

Sekiranya berlaku kesilapan kunci masuk No kad pengenalan diri sila nyatakan no kad pengenalan diri yang sebenar bagi tujuan pengemaskinian oleh Pentadbir Sistem.

Maklumat WTD yang terdapat dalam portal eGUMIS hanya mengandungi rekod WTD yang lengkap yang diserahkan oleh syarikat/firma kepada Pendaftar WTD dan telah diwartakan.

Semakan WTD boleh dilakukan sendiri di kaunter Pejabat Pendaftar WTD atau Pejabat Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri/Cawangan, ataupun dengan membuat semakan pada Warta Kerajaan yang disimpan di Perpustakaan Negara Malaysia.

Pemohon boleh hadir sendiri ke kaunter Pendaftar Wang Tak Dituntut atau mana-mana Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri/Cawangan yang berdekatan dengan mengemukakan dokumen asal atau surat pengesahan daripada syarikat/firma yang dapat membuktikan keempunyaan WTD tersebut. Sila rujuk alamat Pejabat Pendaftar WTD dan senarai alamat JANM Negeri/Cawangan di laman sesawang www.anm.gov.my. Pemohon juga boleh membuat semakan di syarikat/firma yang menyerahkan WTD tersebut kepada Pendaftar.

Semua maklumat WTD adalah berdasarkan rekod serahan daripada entiti (syarikat/firma) kepada Pendaftar. Untuk tujuan permohonan WTD, pemohon perlu mencetak maklumat WTD tersebut dan rujuk syarikat/firma yang membuat serahan untuk mendapatkan surat pengesahan bagi mengesahkan keempunyaan WTD yang tepat dan penjelasan kesilapan serahan.

Ya, kemudahan permohonan tuntutan WTD secara dalam talian disediakan oleh Pendaftar melalui pautan portal berikut : https://egumis.anm.gov.my/

 

Borang Permohonan Tuntutan dalam talian boleh dilengkapkan setelah proses semakan WTD dan pengguna eGUMIS boleh membuat pilihan rekod WTD yang ingin dituntut.

 

Pemohon dikehendaki memuat naik dokumen sokongan yang berkaitan bagi tujuan mengemukakan Borang Permohonan Tuntutan Bayaran Balik WTD. 

Permohonan tuntutan dibenarkan kepada pihak-pihak berikut:

(a) Empunya/pemilik WTD sendiri;
(b) Pentadbir harta pusaka (wasi) yang dinamakan dalam Surat Kuasa Mentadbir Harta Pusaka;

(c) pelikuidasi yang mewakili syarikat/firma yang sedang dalam proses penggulungan
(d) Individu atau syarikat/firma yang dinamakan dalam Perintah Mahkamah; atau 

(e) Suruhanjaya Syarikat Malaysia/Jabatan Insolvensi Malaysia bagi syarikat/firma yang bubar atau individu bankrap

Pengguna eGUMIS boleh membuat Tuntutan WTD secara dalam talian dengan mengikuti langkah-langkah seperti berikut:

 

Langkah 1 : Layari pautan portal https://egumis.anm.gov.my/

Langkah 2 : Klik pada ruangan  "KLIK DI SINI UNTUK CARIAN WANG TAK DITUNTUT" untuk  membuat semakan WTD melalui nombor pengenalan diri. Klik Cetak maklumat Wang Tak Dituntut tersebut (jika perlu)

Langkah 3 : Klik pada rekod WTD yang ingin dituntut pilih "Teruskan Dengan Permohonan"

Langkah 4 : Klik pada "Tambah Penerima" untuk masukkan perihal penerima WTD. Pilih pada kotak yang disediakan sekiranya. Maklumat Diri adalah sama seperti Maklumat Pemohon, masukkan maklumat perbankan dan kemudian "Simpan".

Langkah 5  : Muat naik dokumen sokongan bagi kategori "MANDATORI"

Langkah 6 : Tandakan pada dua kotak untuk bersetuju dengan pengakuan serta terma dan syarat eGUMIS dan Klik Hantar. Pilih Ya untuk menghantar permohonan tuntutan

 

Proses bayaran hanya akan dilaksanakan apabila dokumen lengkap DISAHKAN.

 

Langkah 7 : Rujuk Portal eGUMIS untuk status permohonan WTD.

 

Adalah dimaklumkan terdapat dua peringkat pengesahan dokumen sokongan bagi tujuan permohonan bayaran balik WTD yang dikemukakan oleh tuan/puan.


Sehubungan dengan itu, proses bayaran balik WTD sedang dalam tindakan Jabatan ini selepas tuan/puan menerima notifikasi seperti berikut :


Tuan/Puan

Proses pengesahan dokumen sokongan yang dimuat naik telah berjaya.

Permohonan tuntutan bayaran balik WTD Tuan/Puan sedang diproses.

Proses bayaran akan dilaksanakan dalam tempoh 30 hari bekerja daripada tarikh notifikasi pengesahan ini.

Sila log masuk ke Portal eGUMIS : https//:egumis.anm.gov.my untuk maklumat lanjut.(Soalan Lazim)

Terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan Portal eGUMIS.

Ini adalah cetakan komputer. Tandatangan tidak diperlukan.

Pengguna eGUMIS boleh membuat

semakan status permohonan tuntutan WTD secara dalam talian dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

 

Langkah 1 : Log in pada Portal eGUMIS

Langkah 2 : Klik pada Tab Ringkasan/SENARAI PERMOHONAN

Langkah 3 : Rujuk pada ruangan STATUS

 

Terdapat lapan (8) status permohonan tuntutan WTD secara dalam talian iaitu :

 

i. DERAF

Permohonan belum dihantar oleh pengguna eGUMIS.

ii. PENGESAHAN DOKUMEN 1

Permohonan telah dihantar dan dalam proses pengesahan dokumen 1

iii. KUIRI DOKUMEN 1

Permohonan dikuiri. Sila rujuk catatan kuiri untuk tindakan

iv. PENGESAHAN DOKUMEN 2

Permohonan telah disahkan dan dalam proses pengesahan kedua

v. KUIRI DOKUMEN 2

Permohonan dikuiri. Sila rujuk catatan kuiri untuk tindakan

vi. BAHARU

Permohonan telah disahkan dan dihantar untuk proses bayaran.

vii. SELESAI

Permohonan telah dibuat pembayaran.

xv. KUIRI

Permohonan telah ditolak. Sila buat permohonan baharu.

Adalah dimaklumkan sekiranya tuan/puan akan menerima notifikasi dokumen sokongan telah dikuiri seperti berikut :

 

Tuan/Puan

 

Harap Maaf.

 

Proses pengesahan dokumen sokongan permohonan tuntutan bayaran balik WTD Tuan/Puan tidak berjaya.

 

Sila rujuk keterangan kuiri seperti berikut: (Merujuk kepada keterangan pengesahan dokumen).

 

Sila log masuk ke Portal eGUMIS : https//:egumis.anm.gov.my untuk maklumat lanjut untuk memuatnaik kembali dokumen yang dikehendaki.

 

Terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan Portal eGUMIS.

 

Ini adalah cetakan komputer. Tandatangan tidak diperlukan.

 

 

Tindakan yang perlu diambil adalah :

Langkah 1 : Klik Kemaskini Dokumen bagi tujuan mengemukakan semula dokumen sokongan yang tepat.

Langkah  2 :  Klik Hapus pada ruangan tindakan, seterusnya memuat naik semula dokumen sokongan yang tepat.

Langkah 3 : Klik Hantar bagi tujuan mengemukakan semula borang permohonan tersebut.

a) Kad pengenalan (hadapan dan belakang) bagi warganegara Malaysia;
b) Dokumen pertukaran nama daripada agensi berkaitan (sekiranya ada);
c) Akuan Pelepashakan Kewarganegaraan Malaysia daripada Jabatan Pendaftaran Negara sekiranya telah bertukar kerakyatan;
d) Pasport terkini dan pasport semasa transaksi dilakukan di Malaysia yang disahkan oleh Notari Awam/Pegawai Konsulat Negara berkenaan bagi bukan warganegara Malaysia; 
e) Dokumen pengenalan diri Negara berkenaan bagi bukan warganegara Malaysia yang disahkan oleh Notari Awam/Pegawai Konsulat Negara berkenaan

f).Sijil Pendaftaran dan Sijil Pertukaran Nama (sekiranya berkaitan) bagi syarikat/firma.

 *salinan dokumen hendaklah terang dan jelas*

Dokumen akaun aktif individu/syarikat adalah salinan buku akaun bank atau penyata akaun bank yang masih aktif untuk bayaran dikreditkan terus ke akaun tersebut.

Salinan buku akaun bank atau penyata akaun bank bank hendaklah lengkap dengan nama seperti di dokumen pengenalan diri, nombor akaun bank dan nama bank. Sebarang tulisan tangan tanpa cap pengesahan bank adalah TIDAK DIBENARKAN.

Sekiranya tiada salinan buku akaun bank atau penyata akaun bank yang sah seperti diatas, individu/syarikat boleh mendapatkan surat pengesahan akaun aktif daripada pihak bank.

1.     Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut UMA-7 eGUMIS

2.     Salinan dokumen pengenalan diri (hadapan dan belakang)

3.   Salinan muka hadapan buku akaun/penyata bank (simpanan/semasa) aktif yang jelas dan lengkap dengan nama penuh pemohon, nombor akaun bank dan nama bank (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun)

Nota: Akaun Tabung Haji/akaun pelaburan/akaun pinjaman tidak dibenarkan

4.     Surat Pengesahan ASAL daripada syarikat/firma yang menyerahkan WTD kepada Pendaftar (sekiranya maklumat eGUMIS tidak sama dengan maklumat pemohon/ pengenalan diri empunya) lengkap mengikut format yang ditetapkan.

 

Nota: Dokumen ASAL perlu dikemukakan melalui kaunter/pos berdaftar dalam tempoh 07 hari berkerja daripada tarikh permohonan online dikemukakan

1.     Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut UMA-7 eGUMIS

2.     Salinan dokumen pengenalan diri (hadapan dan belakang)

3.     Salinan muka hadapan buku akaun/penyata bank (simpanan/semasa) aktif yang jelas dan lengkap dengan nama penuh pemohon, nombor akaun bank dan nama bank (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun)

Nota: Akaun Tabung Haji/akaun pelaburan/akaun pinjaman tidak dibenarkan

4. Surat Pengesahan ASAL daripada syarikat/firma yang menyerahkan WTD kepada Pendaftar (sekiranya maklumat eGUMIS tidak sama dengan maklumat pemohon/ pengenalan diri empunya) lengkap mengikut format yang ditetapkan.

  

Nota:

·       Bagi Akaun Simpanan/Semasa/Simpanan Tetap berjumlah RM10,000 dan ke atas bagi tahun serahan 2017 dan ke bawah, Surat pengesahan asal daripada bank yang membuat serahan WTD hendaklah disertakan.

·       Bagi Tuntutan WTD untuk Akaun Bersama (Joint Account) yang mempunyai syarat operasi tandatangan seorang/bersama, tuntutan hendaklah dibuat secara bersama oleh semua pemegang akaun.

·       Bagi Tuntutan WTD untuk Akaun Simpanan (pemegang amanah), salah seorang empunya boleh membuat tuntutan dengan mengemukakan salinan kad pengenalan ibu/bapa/penjaga dan sijil lahir anak

Nota: Dokumen ASAL perlu dikemukakan melalui kaunter/pos berdaftar dalam tempoh 07 hari berkerja daripada tarikh permohonan online dikemukakan

1.     Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut UMA-7 eGUMIS

2.     Salinan dokumen pengenalan diri (hadapan dan belakang)

3.  Salinan muka hadapan buku akaun/penyata bank (simpanan/semasa) aktif yang jelas dan lengkap dengan nama penuh pemohon, nombor akaun bank dan nama bank (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun)

Nota: Akaun Tabung Haji/akaun pelaburan/akaun pinjaman tidak dibenarkan

4.     Sekurang-kurangnya dua (2) daripada tiga (3) dokumen berikut:

                              i.         Banker's cheque/bank draft/cashier's order yang ASAL;

                             ii.         Borang pembelian ASAL banker's cheque/bank draft/cashier's order yang mempunyai cetakan bank yang jelas bagi maklumat transaksi tersebut;

                            iii.         Surat Pengesahan ASAL daripada syarikat/firma yang menyerahkan WTD kepada Pendaftar lengkap mengikut format yang ditetapkan.

 

Nota: 

·       Sekiranya bank draft atau banker??s cheque atas nama Ketua Pengarah Imigresen, Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri atau Ketua Pengarah Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam atau mana-mana jabatan/agensi Kerajaan yang yang asal tidak dapat dikemukakan, pemohon perlu mendapatkan surat pelepasan daripada Ibu Pejabat Jabatan/Agensi tersebut (jika berkenaan)

·       Sekiranya gagal mengemukakan dokumen (i) dan (ii) Surat Pelepasan daripada pembeli/penerima Banker??s Cheque/Bank Draft/Cashier??s Order hendaklah dikemukakan; dan

·       Borang AM 80 dan borang Bon Tanggungrugi UMA-8 yang lengkap diisi dan ditandatangani di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah serta dimatikan Setem Hasil RM10.00 di LHDN bagi setiap butiran WTD. Tempoh setem hasil hendaklah tidak melebihi 30 hari dari tarikh tandatangan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah, pemohon dan saksi.

 

Nota: Dokumen ASAL perlu dikemukakan melalui kaunter/pos berdaftar dalam tempoh 07 hari berkerja daripada tarikh permohonan online dikemukakan

1.     Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut UMA-7 eGUMIS

2.  Salinan dokumen pengenalan diri pasport terkini dan pasport semasa transaksi dilakukan di Malaysia yang disahkan oleh Notari Awam/Pegawai Konsulat Negara berkenaan.

3.     Salinan penyata bank yang lengkap yang jelas dengan nama penuh pemohon, nombor akaun bank, nama bank, alamat bank dan national clearing code (FW/SC)/ Swift Code (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun)

4.     Dokumen-dokumen berikut:

              i.         Dokumen ASAL (Contoh: buku akaun simpanan bank/sijil simpanan tetap); atau

        ii.     Surat pengesahan ASAL daripada syarikat/firma yang menyerahkan WTD kepada Pendaftar (sekiranya tiada dokumen asal) mengikut format yang ditetapkan; dan

            iii.         Lain-lain dokumen mengikut jenis WTD

 

Nota: Dokumen ASAL perlu dikemukakan melalui kaunter/pos berdaftar dalam tempoh 07 hari berkerja daripada tarikh permohonan online dikemukakan

Permohonan tuntutan atas nama syarikat/firma hendaklah dibuat oleh syarikat/firma tersebut sahaja. Tiada bayaran dibenarkan kepada pengarah syarikat, pemegang saham, pekerja atau sebagainya kecuali perniagaan jenis milikan tunggal atau perkongsian boleh dibuat kepada pemilik perniagaan tersebut.

1.     Borang permohonan UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh pegawai syarikat/firma yang diberikan kuasa lengkap dengan nama, jawatan dan cap rasmi syarikat/firma.

2.     Surat pemberian kuasa pegawai syarikat/firma yang menandatangani borang permohonan bersama salinan kad pengenalan dan kad pekerja (jika berkaitan).

3.     Salinan sijil pendaftaran syarikat/firma dan sijil pertukaran nama (jika berkaitan).

4.     Salinan penyata bank yang aktif yang tertera nama, nombor akaun syarikat/firma dan nama bank atau surat pengesahan akaun aktif daripada pihak bank (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun).

5.     Dokumen asal atau salinan dokumen asal (Contoh: buku bank/sijil simpanan tetap dan lain-lain) (jika ada).

6.     Surat pengesahan asal daripada syarikat/firma yang membuat serahan WTD (jika berkenaan) atau jika maklumat WTD adalah tidak lengkap.


Nota: Dokumen ASAL perlu dikemukakan melalui kaunter/pos berdaftar dalam tempoh 07 hari berkerja daripada tarikh permohonan online dikemukakan

1.     Borang permohonan UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh pegawai syarikat/firma yang diberikan kuasa lengkap dengan nama, jawatan dan cap rasmi syarikat/firma.

2.     Surat pemberian kuasa pegawai syarikat/firma yang menandatangani borang permohonan bersama salinan kad pengenalan dan kad pekerja (jika berkaitan).

3.     Salinan sijil pendaftaran syarikat/firma dan sijil pertukaran nama (jika berkaitan).

4.     Salinan penyata bank yang aktif yang tertera nama, nombor akaun syarikat/firma dan nama bank atau surat pengesahan akaun aktif daripada pihak bank (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun).

5.     Sekurang-kurangnya dua (2) daripada tiga (3) dokumen berikut:

                              i.         Banker's cheque/bank draft/cashier's order yang ASAL;

                             ii.         Borang pembelian ASAL banker's cheque/bank draft/cashier's order yang mempunyai cetakan bank yang jelas bagi maklumat transaksi tersebut;

                            iii.         Surat Pengesahan ASAL daripada syarikat/firma yang menyerahkan WTD kepada Pendaftar lengkap mengikut format yang ditetapkan.

 

Nota: 

 ·       Sekiranya bank draft atau banker??s cheque atas nama Ketua Pengarah Imigresen, Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri atau Ketua Pengarah Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam atau mana-mana jabatan/agensi Kerajaan yang yang asal tidak dapat dikemukakan, pemohon perlu mendapatkan surat pelepasan daripada Ibu Pejabat Jabatan/Agensi tersebut (jika berkenaan)

·       Sekiranya gagal mengemukakan dokumen (i) dan (ii) Surat Pelepasan daripada pembeli/penerima Banker??s Cheque/Bank Draft/Cashier??s Order hendaklah dikemukakan; dan

·       Borang AM 80 dan borang Bon Tanggungrugi UMA-8 yang lengkap diisi dan ditandatangani di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah serta dimatikan Setem Hasil RM10.00 di LHDN bagi setiap butiran WTD. Tempoh setem hasil hendaklah tidak melebihi 30 hari dari tarikh tandatangan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah, pemohon dan saksi.

 

Nota: Dokumen ASAL perlu dikemukakan melalui kaunter/pos berdaftar dalam tempoh 07 hari berkerja daripada 

1.     Borang permohonan UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh pegawai syarikat/firma yang diberikan kuasa lengkap dengan nama, jawatan dan cap rasmi syarikat/firma.

2.     Surat pemberian kuasa pegawai syarikat/firma yang menandatangani borang permohonan bersama salinan kad pengenalan dan kad pekerja (jika berkaitan).

3.     Salinan sijil pendaftaran syarikat/firma dan sijil pertukaran nama (jika berkaitan).

4.     Salinan penyata bank yang aktif yang tertera nama, nombor akaun syarikat/firma dan nama bank atau surat pengesahan akaun aktif daripada pihak bank (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun).

5.     Surat penjelasan mengenai tuntutan yang dibuat.

6.     Surat pengesahan mengenai serahan dan maklumat WTD yang diserahkan kepada Pendaftar.

7.     Bukti bayaran yang disahkan oleh pegawai syarikat/firma.

8.     Salinan Borang UMA3 yang disahkan oleh pegawai syarikat.

9.     Borang AM 80 dan borang Bon Tanggungrugi UMA-8 yang lengkap diisi dan ditandatangani di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah serta dimatikan Setem Hasil RM10.00 di LHDN bagi setiap butiran WTD. Tempoh setem hasil hendaklah tidak melebihi 30 hari dari tarikh tandatangan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah, pemohon dan saksi.

Nota: Dokumen ASAL perlu dikemukakan melalui kaunter/pos berdaftar dalam tempoh 07 hari berkerja daripada tarikh permohonan online dikemukakan

1. Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh Waris/Pentadbir

 

2. Salinan dokumen pengenalan diri Waris/Pentadbir

 

3. Salinan muka hadapan buku akaun/penyata bank (simpanan/semasa) aktif yang jelas dan lengkap dengan nama penuh waris/pentadbir, nombor akaun bank dan nama bank (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun).

 

Nota: Akaun Tabung Haji/akaun pelaburan/akaun pinjaman tidak dibenarkan

 

4.  Salinan Sijil Kematian

 

5. Surat Kuasa Mentadbir harta pusaka yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi / Pihak Berkuasa/Pejabat Daerah di Sabah atau Sarawak/Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Persekutuan (JKPTG) / Amanah Raya Berhad yang mengandungi maklumat WTD dalam senarai harta

 

6. Dokumen asal atau surat pengesahan (jika berkenaan)

 

Nota:

 

**            Sijil Faraid adalah bukan Surat Kuasa Mentadbir.

 

**            Perintah Mahkamah/Grant Of Probate/Letters Of Administration daripada Mahkamah Luar Negara perlu didaftar dan dimeterai di Mahkamah Tinggi Malaya.

 

**            Salinan perlu disahkan oleh pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut.

 

NOTA:

 

Bagi tuntutan WTD bagi amaun keseluruhan berjumlah sehingga RM2,000, sekiranya tiada surat kuasa mentadbir kelonggaran diberikan dengan mengemukakan dokumen berikut:

i. Salinan dokumen yang menunjukkan pertalian/ hubungan seperti Sijil Kelahiran, Sijil Nikah atau lain-lain dokumen yang sah; dan

ii. Borang AM 80 dan Borang Bon Tanggungrugi UMA-8 yang lengkap

diisi dan ditandatangani di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah serta dimatikan Setem Hasil RM10.00 di LHDN. Tempoh setem hasil hendaklah tidak melebihi 30 hari dari tarikh tandatangan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah, pemohon dan saksi.


Nota: Dokumen ASAL perlu dikemukakan melalui kaunter/pos berdaftar dalam tempoh 07 hari berkerja daripada tarikh permohonan online dikemukakan

1.     Borang UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh Pelikuidasi dengan nama, jawatan dan cap rasmi syarikat/firma.

2.     Salinan sijil pendaftaran syarikat/firma dan sijil pertukaran nama (jika berkaitan) empunya WTD.

3.     Salinan kad pengenalan Pelikuidasi yang dilantik (hadapan dan belakang).

4.     Salinan penyata bank yang aktif (akaun semasa) yang tertera nama dan nombor akaun syarikat dalam penggulungan (in liquidation) (Bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun).

5.     Salinan dokumen berkenaan penggulungan (in liquidation) syarikat/firma seperti berikut:


Bagi syarikat

i. Borang 70/71/72 atau borang di bawah Seksyen 513 (1) ??Notice of Appointment and Address of Liquidator (Court Winding Up/ Creditors Winding Up/Voluntary Winding Up)?? bersama-sama perintah mahkamah (Court Winding Up) disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

 

Bagi Koperasi

i. Salinan Perlantikan Pelikuidasi yang disahkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM); dan

ii. Salinan Perintah Pembatalan Pendaftaran Koperasi Selepas Pemeriksaan yang disahkan oleh SKM.

 

Bagi pertubuhan/ kesatuan sekerja

i. Salinan Perintah Pembatalan yang   dikeluarkan oleh Pendaftar Pertubuhan yang disahkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia.

 

Lain-lain dokumen mengikut jenis WTD.

Permohonan yang lengkap dengan cetakan maklumat wang tak dituntut dan dokumen sokongan boleh dikemukakan secara pos (digalakkan secara Pos Berdaftar) atau melalui kaunter di kaunter Pendaftar Wang Tak Dituntut atau di mana-mana Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri/Cawangan seperti di pautan portal berikut: http://www.anm.gov.my/index.php/direktori-ag/direktori-janm-negeri-cawangan-bahagian-akaun-kementerian/maklumat-janm-negeri-dan-cawangan

   

        Alamat Surat-menyurat Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut (Ibu Pejabat):-

 

Pejabat Pendaftar Wang Tak Dituntut

Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut

Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Aras 1, Blok Utara, Perbendaharaan 2,

Kompleks Kementerian Kewangan,

No. 7, Persiaran Perdana, Presint 2,

            62594, Putrajaya    

 

      Alamat Kaunter Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut (Ibu Pejabat):-

 

            Pejabat Pendaftar Wang Tak Dituntut
            Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut
            Jabatan Akauntan Negara Malaysia
            Aras 1, Blok Selatan, Perbendaharaan 2,
            Kompleks Kementerian Kewangan,
            No. 7, Persiaran Perdana, Presint 2,

          62594, Putrajaya    

       

      Waktu urusan Kaunter Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut (Ibu Pejabat):-

 

            Isnin - Khamis : 9.00 pg - 4.00 ptg (Tutup 12.30 t/hari sehingga 2.00 ptg)

           Jumaat              : 9.00 pg - 4.00 ptg (Tutup 12.15 t/hari sehingga 2.45 ptg)

           Tutup                 : Sabtu, Ahad & Cuti Umum

 


Nota : Pendaftar mempunyai kuasa mutlak dan berhak meminta apa-apa dokumen tambahan walaupun pemohon telah menyertakan semua dokumen yang disenaraikan di atas bagi tujuan pembayaran balik WTD kepada pemohon.

 

Muat turun borang permohonan, borang Bon Tanggungrugi dan contoh format surat pengesahan  daripada syarikat/firma boleh didapati di tab "Muat Turun"


Pendaftar akan mengeluarkan surat kuiri menyatakan dokumen yang tidak lengkap dan memulangkan kesemua dokumen sokongan bersama-sama dengan borang permohonan kepada pemohon.

Portal eGUMIS menyediakan kemudahan seperti berikut

  1. membuat bayaran serahan WTD melalui FPX;
  2. memuatnaik Daftar WTD yang telah diencrypt secara atas talian;
  3. menyemak status serahan WTD yang dikemukakan secara atas talian;
  4. memuatturun resit serahan WTD;
  5. memuatturun surat kuiri serahan WTD; dan
  6. mengemaskini rekod syarikat/firma yang pernah didaftarkan dalam sistem Pendaftar WTD.

Untuk membuat serahan WTD, syarikat/firma perlu membuat bayaran WTD melalui portal eGUMIS. Selepas bayaran berjaya, syarikat/firma perlu memuatnaik Daftar WTD mengikut format yang telah ditetapkan oleh Pendaftar WTD ke dalam portal eGUMIS.

Serahan WTD secara atas talian hanya boleh dibuat oleh syarikat/firma yang telah memohon capaian portal eGUMIS dengan mengemukakan Borang UMA-1 kepada Pendaftar WTD.

Untuk mendaftar dengan pihak Pendaftar WTD, syarikat/firma perlu melengkapkan Borang UMA-1. Borang ini boleh dimuatturun dari capaian berikut : http://www.anm.gov.my/index.php/khidmat/wang-tak-dituntut. Borang UMA-1 yang telah lengkap diisi perlu dihantar kepada Pendaftar WTD. Pihak Pendaftar akan menghantar notifikasi emel untuk memaklumkan ID serta kata laluan sementara kepada pegawai syarikat/firma.

Dokumen yang perlu dimuatnaik ke dalam Portal eGUMIS adalah Daftar WTD dalam format MsExcel yang telah diencrypt menggunakan encryption key yang ditetapkan oleh Pendaftar WTD.

Selepas serahan WTD berjaya diproses dan diakaunkan oleh pihak Pendaftar, resit rasmi boleh dimuatturun melalui portal eGUMIS.

Sekiranya pihak syarikat/firma mempunyai masalah semasa membuat serahan WTD secara talian, pihak syarikat/firma boleh berhubungan dengan:

Unit Akaun

Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut

Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Aras 1, Blok Utara, Perbendaharaan 2

Kompleks Kementerian Kewangan

No. 7 Persiaran Perdana

Presint 2

62594 Putrajaya

akaun.bwtd@anm.gov.my