Soalan Lazim

Menurut Seksyen 13(1) Akta WTD 1965, bayaran WTD hendaklah dibayar kepada mana-mana penerima yang dapat membuktikan bahawa beliau mempunyai hak ke atas WTD dan apabila Pegawai WTD berpuas hati bahawa penerima ialah empunya yang berhak.
Tiada tempoh masa yang ditetapkan. WTD yang diserahkan kepada Pendaftar boleh dituntut pada bila-bila masa oleh pihak yang mempunyai hak ke atas wang tersebut.
Tiada sebarang caj dikenakan untuk permohonan tuntutan WTD yang dikemukakan kepada Pendaftar.
Tiada faedah yang akan dibayar. Menurut Seksyen 11(3) Akta WTD 1965, amaun bayaran adalah berdasarkan amaun di dalam Daftar WTD yang diterima daripada syarikat/firma tanpa apa-apa faedah.

Kementerian Kewangan Malaysia  atau Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) tidak pernah melantik mana-mana syarikat / firma atau individu sebagai ejen dalam menguruskan permohonan tuntutan Wang Tak Dituntut (WTD).

Ya, terdapat kemudahan semakan WTD secara online disediakan oleh Pendaftar melalui pautan portal berikut: https://egumis.anm.gov.my/
Individu dan syarikat dibenarkan untuk membuat semakan WTD secara atas talian melalui nombor pengenalan diri dan nombor pendaftaran syarikat.
Pemohon boleh membuat semakan WTD secara atas talian dengan mengikuti langkah-langkah seperti berikut:
Langkah 1 : Layari pautan portal https://egumis.anm.gov.my/
Langkah 2 : Buat pendaftaran pengguna secara atas talian. 
Langkah 3 : Log masuk portal menggunakan kata laluan yang didaftar. Pengguna perlu menukar kata laluan baharu.
Langkah 4 : Kemaskini maklumat pengguna.
Langkah 5 : Klik pada "KLIK DI SINI UNTUK CARIAN WANG TAK DITUNTUT" untuk membuat semakan WTD melalui nombor pengenalan diri atau nombor pendaftaran syarikat dan cetak maklumat Wang Tak Dituntut tersebut (jika ada)
Ya,tempoh pengguna aktif adalah 6 bulan dari tarikh terakhir log masuk ke portal eGUMIS. Akaun pengguna akan dinyahaktif secara auto dan pengguna perlu mendaftar semula sebagai pengguna baharu.

Bagi fasa awal semakan secara online ini, maklumat WTD yang terdapat dalam portal semakan hanya mengandungi  rekod wtd yang lengkap yang diserahkan oleh syarikat/firma mulai tahun  kewangan 2006 sehingga sekarang.

Semakan wtd boleh dilakukan sendiri di kaunter Pejabat Pendaftar WTD atau Pejabat Cawangan Negeri Jabatan Akauntan Negara Malaysia, ataupun dengan membuat semakan pada Warta Kerajaan yang disimpan di Perpustakaan Negara Malaysia.

Pemohon boleh hadir ke kaunter Pendaftar Wang Tak Dituntut atau mana-mana Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri/Cawangan yang berdekatan dengan mengemukakan dokumen asal atau surat pengesahan daripada syarikat yang dapat membuktikan keempunyaan wtd tersebut. Sila rujuk alamat Pejabat Pendaftar WTD dan senarai alamat JANM Negeri/Cawangan  di laman sesawang  www.anm.gov.my. Pemohon juga boleh membuat semakan di syarikat/firma yang menyerahkan WTD tersebut kepada Pendaftar.

Semua maklumat wtd adalah berdasarkan rekod serahan daripada entiti (syarikat/firma) kepada Pendaftar. Untuk tujuan permohonan wtd, pemohon perlu mencetak maklumat wtd tersebut dan rujuk syarikat/firma yang membuat serahan untuk surat pengesahan dan penjelasan.

Pengguna eGUMIS boleh menyemak email kata laluan sementara pada spam.Sekiranya tiada, pengguna eGUMIS boleh menghubungi Pentadbir Sistem melalui maklumbalas tuntutan.

Pengguna eGUMIS boleh menghubungi Pentadbir Sistem melalui maklumbalas tuntutan.

Sekiranya pengguna eGUMIS tidak log masuk ke portal eGUMIS setelah menerima kata laluan melebihi 30 hari, akaun tersebut akan dinyahaktifkan secara automatik.

a) Kad pengenalan (hadapan dan belakang) bagi warganegara Malaysia;
b) Dokumen pertukaran nama daripada agensi berkaitan (sekiranya ada);
c) Akuan Pelepashakan Kewarganegaraan Malaysia daripada Jabatan Pendaftaran Negara sekiranya telah bertukar kerakyatan;
d) Pasport terkini dan pasport semasa transaksi dilakukan di Malaysia yang disahkan oleh Notari Awam/Pegawai Konsulat Negara berkenaan bagi bukan warganegara Malaysia; 
e) Dokumen pengenalan diri Negara berkenaan bagi bukan warganegara Malaysia yang disahkan oleh Notari Awam/Pegawai Konsulat Negara berkenaan
f).Sijil Pendaftaran dan Sijil Pertukaran Nama (sekiranya berkaitan) bagi syarikat/firma.
Permohonan tuntutan dibenarkan kepada pihak-pihak berikut:
(a) Empunya/pemilik WTD sendiri;
(b) Pentadbir harta pusaka (wasi) yang dinamakan dalam Surat Kuasa Mentadbir Harta Pusaka;
(c) pelikuidasi yang mewakili syarikat/firma yang sedang dalam proses penggulungan
(d) Individu atau syarikat/firma yang dinamakan dalam Perintah Mahkamah; atau 
(e) Suruhanjaya Syarikat Malaysia/Jabatan Insolvensi Malaysia bagi syarikat/firma yang bubar atau individu bankrap
Permohonan tuntutan atas nama syarikat/firma hendaklah dibuat oleh syarikat/firma tersebut sahaja. Tiada bayaran dibenarkan kepada pengarah syarikat, pemegang saham, pekerja atau sebagainya kecuali perniagaan jenis milikan tunggal atau perkongsian boleh dibuat kepada pemilik perniagaan tersebut.

1.  Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani.

2.  Salinan dokumen pengenalan diri (hadapan dan belakang)

3. Salinan cetakan carian wang tak dituntut yang lengkap dengan nama dan nombor pengenalan empunya sama dengan maklumat pemohon daripada portal eGUMIS.

4. Surat Pengesahan asal daripada syarikat/firma yang menyerahkan WTD kepada Pendaftar (sekiranya nama dan nombor pengenalan empunya tidak sama dengan maklumat pemohon daripada eGUMIS ) 

5. Salinan muka hadapan buku akaun/penyata bank (simpanan/semasa) aktif yang jelas dan lengkap     dengan nama penuh pemohon, nombor akaun bank dan nama bank (bayaran akan dikreditkan terus     ke dalam akaun)

      Nota: Akaun Tabung Haji/akaun pelaburan/akaun pinjaman tidak dibenarkan

Bagi setiap rekod wtd jenis akaun simpanan/akaun semasa dan simpanan tetap sehingga RM2,000

1.  Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut UMA-7  yang lengkap diisi dan ditandatangani

2.  Salinan dokumen pengenalan diri(hadapan dan belakang)

3.  Salinan cetakan carian wang tak dituntut yang lengkap dengan nama dan nombor pengenalan empunya sama dengan maklumat pemohon daripada portal eGUMIS

4. Surat Pengesahan asal daripada syarikat/firma yang menyerahkan WTD kepada Pendaftar (sekiranya nama dan nombor pengenalan empunya tidak sama dengan maklumat pemohon daripada eGUMIS ) 

5. Salinan muka hadapan buku akaun/penyata bank (simpanan/semasa) aktif yang jelas dan lengkap dengan nama penuh pemohon, nombor akaun bank dan nama bank (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun)

     Nota: Akaun Tabung Haji/akaun pelaburan/akaun pinjaman tidak dibenarkan

 

Bagi setiap rekod wtd jenis akaun simpanan/akaun semasa dan simpanan tetap melebihi RM2,000 dokumen berikut perlu disertakan;

1.  Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani.

2.  Salinan dokumen pengenalan diri (hadapan dan belakang)

3.  Salinan cetakan carian wang tak dituntut yang lengkap daripada portal eGUMIS.

4.  Dokumen asal (Contoh : buku akaun simpanan bank/sijil simpanan tetap) atau.

5. Surat pengesahan asal daripada syarikat/firma yang menyerahkan WTD kepada Pendaftar (sekiranya tiada dokumen asal) mengikut format yang ditetapkan.

6 Salinan muka hadapan buku akaun/penyata bank (simpanan/semasa) aktif yang jelas dan lengkap dengan nama penuh pemohon, nombor akaun bank dan nama bank (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun).

Nota: Akaun Tabung Haji/akaun pelaburan/akaun pinjaman tidak dibenarkan

 

 

Bagi Tuntutan WTD untuk Akaun Bersama (Joint Account):

·    Tuntutan hendaklah dibuat secara bersama oleh semua  pemegang akaun.

·    Salinan akaun bank (simpanan/semasa) aktif bersama / individu kesemua pemegang akaun yang jelas dan lengkap dengan nama  penuh pemegang akaun, nombor akaun bank dan nama bank.

1.  Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani.

2.  Salinan dokumen pengenalan diri(hadapan dan belakang).

3.  Salinan cetakan carian wang tak dituntut yang lengkap daripada portal eGUMIS.

4.  Sekurang-kurangnya dua (2) daripada tiga (3) dokumen berikut:

        i. Borang pembelian asal banker's cheque/bank draft/cashier's order yang mempunyai cetakan             bank yang jelas bagi maklumat transaksi tersebut.

        ii. Banker's cheque/bank draft/cashier's order yang asal.

        iii. Surat pengesahan daripada bank penyerah WTD kepada Pendaftar yang menyatakan             maklumat pembeli dan penerima banker's cheque/bank draft/cashier's order mengikut format             yang ditetapkan.


    Nota: 

 •  Sekiranya dokumen asal di 4(i) dan 4(ii) tidak dapat dikemukakan, salinan dokumen yang diakui sah oleh pihak bank lengkap dengan tandatangan, nama pegawai dan cap bank hendaklah disertakan
 •  Sekiranya banker's cheque/bank draft/cashier's order yang melibatkan Jabatan Imigresen, pemohon perlu mengemukakan banker's cheque/bank draft/cashier's order yang asal. Sekiranya tiada, pemohon perlu mengemukakan surat pelepasan daripada Jabatan Imigresen

5.  Borang Bon Tanggungrugi UMA-8 (Pin: 1/2016) yang lengkap diisi, dimatikan Setem Hasil RM10.00 di LHDN dan ditandatangani di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah (jika dikehendaki oleh Pendaftar).

6. Salinan muka hadapan buku akaun/penyata bank (simpanan/semasa) aktif yang jelas dan lengkap dengan nama penuh pemohon, nombor akaun bank bank (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun)


     Nota: Akaun Tabung Haji/akaun pelaburan/akaun pinjaman tidak dibenarkan

1.  Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani.

2.  Salinan dokumen pengenalan diri pasport terkini dan pasport semasa transaksi dilakukan di Malaysia yang disahkan oleh Notari Awam/Pegawai Konsulat Negara berkenaan.

3.  Salinan cetakan carian wang tak dituntut yang lengkap daripada portal eGUMIS.

4.  Dokumen asal (Contoh : buku akaun simpanan bank/sijil simpanan tetap) atau.

5. Surat pengesahan asal daripada syarikat/firma yang menyerahkan WTD kepada Pendaftar (sekiranya tiada dokumen asal) mengikut format yang ditetapkan. 

6. Salinan penyata bank yang lengkap yang jelas dengan  nama penuh pemohon, nombor akaun bank, nama bank, alamat bank dan national clearing code (FW/SC)/ Swift Code. (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun)

 

1. Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh pegawai syarikat lengkap dengan nama dan jawatan pegawai dan cap rasmi syarikat / firma.

2.  Sijil Pendaftaran syarikat/firma dan Sijil Pertukaran nama (sekiranya ada)

3.  Salinan cetakan carian wang tak dituntut  daripada portal eGUMIS

4. Surat pengesahan asal daripada syarikat/firma yang menyerahkan WTD kepada Pendaftar mengikut format yang ditetapkan. 

5. Salinan penyata bank yang aktif (akaun semasa) yang tertera dengan nama dan akaun bank syarikat / firma  (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun).

1. Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut WTD UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh pegawai syarikat lengkap dengan nama dan jawatan pegawai dan cap rasmi syarikat / firma.

2. Sijil Pendaftaran syarikat/firma dan Sijil Pertukaran Nama (sekiranya ada)

3. Salinan cetakan carian wang tak dituntut yang lengkap daripada portal eGUMIS

4. Surat pengesahan asal daripada syarikat/firma yang menyerahkan WTD kepada Pendaftar mengikut format yang ditetapkan.

5. Salinan penyata bank yang aktif (akaun semasa) yang tertera dengan nama dan akaun bank syarikat / firma (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun)

.


1. Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut WTD UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh pegawai syarikat lengkap denagn nama dan jawatan pegawai dan cap rasmi syarikat/firma

2. Sijil Pendaftaran syarikat/firma dan Sijil Pertukaran Nama (sekiranya ada)

3. Salinan cetakan carian wang tak dituntut yang lengkap  daripada portal eGUMIS

4.  Sekurang-kurangnya dua (2) daripada tiga (3) dokumen berikut:

i. Borang pembelian asal banker's cheque/bank draft/cashier's order yang mempunyai cetakan bank yang jelas bagi maklumat transaksi tersebut.

ii. Banker's cheque/bank draft/cashier's order yang asal.

iii. Surat pengesahan daripada bank penyerah WTD kepada Pendaftar yang menyatakan maklumat pembeli dan penerima banker's cheque/bank draft/cashier's order mengikut format yang ditetapkan.

Nota: 

    i) Sekiranya dokumen di 4(i) dan 4(ii) tidak dapat dikemukakan, salinan dokumen yang     diakui sah oleh pihak bank lengkap dengan tandatangan, nama pegawai dan cap bank        hendaklah disertakan

  ii)Sekiranya banker's cheque/bank draft/cashier's order melibatkan jabatan Imigresen,        pemohon perlu mengemukakan banker's cheque/bank draft/cashier's order yang asal.                Sekiranya tiada, pemohon perlu mendapatkan Surat Pelepasan daripada Jabatan Imigresen.

5.  Borang Bon Tanggungrugi UMA-8 (Pin : 1/2016) yang lengkap diisi, dimatikan Setem Hasil RM10.00 di LHDN dan ditandatangani di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah (jika dikehendaki oleh Pendaftar)

6. Salinan penyata bank yang aktif (akaun semasa) yang tertera dengan nama dan akaun bank syarikat / firma (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun)


Permohonan tuntutan oleh syarikat/firma yang membuat serahan Wang Tak Dituntut (WTD) perlu mengemukakan dokumen seperti berikut: 

 1. Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut (WTD) yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh pegawai syarikat/firma lengkap dengan nama, jawatan & cap rasmi syarikat/firma
 2. Sijil Pendaftaran dan Sijil Pertukaran Nama (sekiranya ada) bagi syarikat/firma.
 3. Surat pengesahan asal bagi setiap butiran WTD yang perlu dikemukakan kepada Pendaftar mengikut format yang ditetapkan.
 4. Surat penjelasan mengenai tuntutan yang dibuat.
 5. Bukti bayaran yang telah disahkan oleh pegawai syarikat/firma (jika bayaran telah dibuat)
 6. Salinan penyata bank (semasa) aktif yang jelas dan lengkap dengan nama penuh pemohon dan nombor akaun bank.
 7. Borang Bon Tanggungrugi UMA-8 (Pin: 1/2016) yang lengkap diisi, dimatikan Setem Hasil RM10.00 di LHDN bagi setiap butiran WTD dan ditandatangani di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah.


1. Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh Waris/Pentadbir

2. Salinan dokumen pengenalan diri Waris/Pentadbir

3. Salinan cetakan carian wang tak dituntut (simati)yang lengkap dengan nama dan nombor pengenalan empunya(simati) daripada portal eGUMIS

4.  Dokumen asal (Contoh : buku akaun simpanan bank/sijil simpanan tetap) atau

5. Surat pengesahan asal daripada syarikat/firma yang menyerahkan WTD kepada Pendaftar (sekiranya tiada dokumen asal) mengikut format yang ditetapkan..

6. Salinan muka hadapan buku akaun/penyata bank (simpanan/semasa) aktif yang jelas dan lengkap dengan nama penuh waris/pentadbir, nombor akaun bank dan nama bank (bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun).

Nota: Akaun Tabung Haji/akaun pelaburan/akaun pinjaman tidak dibenarkan

7.  Salinan Sijil Kematian

8. Surat Kuasa Mentadbir harta pusaka yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi / Pihak Berkuasa/Pejabat Daerah di Sabah atau Sarawak/Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Persekutuan (JKPTG) / Amanah Raya Berhad yang mengandungi maklumat WTD dalam senarai harta

 

Nota:

**            Sijil Faraid adalah bukan Surat Kuasa Mentadbir.

**            Perintah Mahkamah/Grant Of Probate/Letters Of Administration daripada  Mahkamah Luar Negara perlu didaftar dan dimeterai di Mahkamah Tinggi Malaya.

**            Salinan perlu disahkan oleh pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut.

**        Sekiranya amaun tuntutan WTD  melebihi RM2,000 dan maklumat wang tak dituntut empunya pada Surat Kuasa Mentadbir dan senarai harta lengkap dan sepadan dengan maklumat rekod Pendaftar, pemohon dikecualikan surat pengesahan.

*NOTA:

Pengecualian Surat Pengesahan

Bagi tuntutan WTD bagi amaun sehingga RM2,000, yang tiada surat kuasa mentadbir,  sekiranya maklumat nama dan pengenalan empunya pada sijil kematian adalah sama dengan rekod Pendaftar, pemohon dikecualikan surat pengesahan, mencukupi dengan cetakan maklumat wtd melalui portal eGUMIS sebagai dokumen sokongan dengan tambahan dokumen seperti berikut:

i. Salinan dokumen yang menunjukkan pertalian/ hubungan seperti Sijil Kelahiran atau Sijil Nikah/Kahwin

ii. Salinan Sijil Kematian.

iii.Borang Bon Tanggungrugi UMA-8 (Pin: 1/2016) yang lengkap diisi, dimatikan Setem Hasil  RM10.00 di LHDN dan ditandatangani di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah bagi setiap butiran WTD

 


Permohonan tuntutan oleh pelikuidasi(liquidator) bagi syarikat/firma yang telah dibubarkan perlu mengemukakan dokumen seperti berikut:
 1. Borang Permohonan Tuntutan Wang Tak Dituntut (WTD) yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh pelikuidasi(liquidator) lengkap dengan nama, jawatan dan cap rasmi syarikat/firma.
 2. Salinan sijil pendaftaran syarikat/firma empunya WTD.
 3. Salinan dokumen berkenaan pembubaran syarikat/firma seperti berikut:
  Bagi syarikat:

  i. "Notice of Appointment and Situation of Office of Liquidator" yang disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) - Borang 70 (bersama perintah mahkamah)/Borang 71/Borang 72 atau borang di bawah sekyen 513(1) Akta Syarikat 2016

  Bagi Koperasi:

  i. Salinan Perlantikan pelikuidasi(liquidator) yang disahkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM);dan
  ii.Salinan Perintah Pembatalan Pendaftaran Koperasi Selepas Pemeriksaan yang disahkan oleh SKM.

  Bagi pertubuhan/ kesatuan sekerja

  i.Salinan Perintah Pembatalan yang dikeluarkan oleh Pendaftar Pertubuhan yang disahkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia
 4. Salinan kad pengenalan pelikuidasi(liquidator) yang dilantik (hadapan dan belakang).
 5. Salinan cetakan carian wang tak dituntut yang lengkap dengan nama dan nombor pengenalan empunya sama dengan maklumat pemohon(syarikat/firma) daripada portal eGUMIS
 6. Surat pengesahan asal daripada syarikat/firma yang menyerahkan WTD kepada Pendaftar seperti format yang ditetapkan.
 7. Salinan penyata bank (semasa) aktif yang jelas dan lengkap dengan nama penuh syarikat in liquidation dan nombor akaun dan nama bank.

Permohonan yang lengkap dengan cetakan maklumat wang tak dituntut dan dokumen sokongan boleh dikemukakan secara pos (digalakkan secara Pos Berdaftar) atau melalui kaunter di kaunter Pendaftar Wang Tak Dituntut atau di mana-mana Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri/Cawangan seperti di pautan portal berikut: http://www.anm.gov.my/index.php/direktori-ag/direktori-janm-negeri-cawangan-bahagian-akaun-kementerian/maklumat-janm-negeri-dan-cawangan

        

        Pejabat Pendaftar WTD 

        Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)

        Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut, 

        Tingkat 42, Menara Maybank

        100 Jalan Tun Perak 

        50050 Kuala Lumpur 


        Waktu urusan :

        Isnin - Khamis: 9.00 pg - 3.00 ptg 

       Jumaat : 9.00 pg - 12.30 tgh hari

       Tutup    : Sabtu, Ahad & Cuti UmumNota : Pendaftar mempunyai kuasa mutlak dan berhak meminta apa-apa dokumen tambahan walaupun pemohon telah menyertakan semua dokumen yang disenaraikan di atas bagi tujuan pembayaran balik WTD kepada pemohon.

 


Laman web bagi tujuan muat turun borang permohonan, borang Bon Tanggungrugi dan contoh format surat pengesahan  daripada syarikat/firma adalah seperti berikut:


https://ewtd.anm.gov.my/maklumattuntutan.php


Pendaftar akan mengeluarkan surat kuiri menyatakan dokumen yang tidak lengkap dan memulangkan kesemua dokumen sokongan bersama-sama dengan borang permohonan kepada pemohon.

Portal eGUMIS menyediakan kemudahan seperti berikut

 1. membuat bayaran serahan WTD melalui FPX;
 2. memuatnaik Daftar WTD yang telah diencrypt secara atas talian;
 3. menyemak status serahan WTD yang dikemukakan secara atas talian;
 4. memuatturun resit serahan WTD;
 5. memuatturun surat kuiri serahan WTD; dan
 6. mengemaskini rekod syarikat/firma yang pernah didaftarkan dalam sistem Pendaftar WTD.

Untuk membuat serahan WTD, syarikat/firma perlu membuat bayaran WTD melalui portal eGUMIS. Selepas bayaran berjaya, syarikat/firma perlu memuatnaik Daftar WTD mengikut format yang telah ditetapkan oleh Pendaftar WTD ke dalam portal eGUMIS.

Serahan WTD secara atas talian hanya boleh dibuat oleh syarikat/firma yang telah memohon capaian portal eGUMIS dengan mengemukakan Borang UMA-1 kepada Pendaftar WTD.

Untuk mendaftar dengan pihak Pendaftar WTD, syarikat/firma perlu melengkapkan Borang UMA-1. Borang ini boleh dimuatturun dari capaian berikut : http://www.anm.gov.my/index.php/khidmat/wang-tak-dituntut. Borang UMA-1 yang telah lengkap diisi perlu dihantar kepada Pendaftar WTD. Pihak Pendaftar akan menghantar notifikasi emel untuk memaklumkan ID serta kata laluan sementara kepada pegawai syarikat/firma.

Dokumen yang perlu dimuatnaik ke dalam Portal eGUMIS adalah Daftar WTD dalam format MsExcel yang telah diencrypt menggunakan encryption key yang ditetapkan oleh Pendaftar WTD.

Selepas serahan WTD berjaya diproses dan diakaunkan oleh pihak Pendaftar, resit rasmi boleh dimuatturun melalui portal eGUMIS.

Sekiranya pihak syarikat/firma mempunyai masalah semasa membuat serahan WTD secara talian, pihak syarikat/firma boleh berhubungan dengan:

Unit Akaun
Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Tingkat 42, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
akaun.bwtd@anm.gov.my