Pengguna Entiti

Pendaftaran Pengguna Serahan WTD

Sekiranya tuan/puan belum berdaftar sebagai pengguna menu Serahan, sila lengkapkan borang pendaftaran ini.

Borang pendaftaran yang telah lengkap perlu dikemukakan kepada Pendaftar WTD melalui alamat berikut:

Pendaftar Wang Tak Dituntut
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
(Accountant General’s Department of Malaysia)
BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT
ARAS 1, BLOK UTARA, PERBENDAHARAAN 2
NO. 7, PERSIARAN PERDANA PRESINT 2
KOMPLEKS KEMENTERIAN KEWANGAN
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62594 PUTRAJAYA

Setelah pendaftaran berjaya, ID Pengguna dan password sementara akan diberikan kepada pemohon melalui emel yang berdaftar dalam tempoh 7 hari.