Pengguna Entiti

Pendaftaran Pengguna Serahan WTD

Sekiranya tuan/puan belum berdaftar sebagai pengguna menu Serahan, sila lengkapkan borang pendaftaran ini.

Borang pendaftaran yang telah lengkap perlu dikemukakan kepada Pendaftar WTD melalui alamat berikut:

Pendaftar Wang Tak Dituntut
Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Tingkat 42, Menara Maybank
100 Jalan Tun Perak
50050 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Setelah pendaftaran berjaya, ID Pengguna dan password sementara akan diberikan kepada pemohon melalui emel yang berdaftar dalam tempoh 7 hari.