Hubungi Kami

Borang Maklumbalas

Sila masukkan maklumat anda dan No. Rujukan eGUMIS (sekiranya ada) bagi tujuan komunikasi pihak kami.



Hubungi Kami

Pendaftar Wang Tak Dituntut
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
(Accountant General’s Department of Malaysia)
BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT
ARAS 1, BLOK UTARA, PERBENDAHARAAN 2
NO. 7, PERSIARAN PERDANA PRESINT 2
KOMPLEKS KEMENTERIAN KEWANGAN
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62594 PUTRAJAYA

T: 03-8000 8700
T: 03-8000 8701
T: 03-8000 8702
T: 03-8000 8703
T: 03-8000 8704
T: 03-8000 8705

F: 03-8000 8613 (OPERASI/OPERATION)
F: 03-8000 8611 (PEMATUHAN/COMPLIANCE)
E-mel
maklumbalas.tuntutan[at]anm.gov.my
akaun.bwtd[at]anm.gov.my