Hubungi Kami

Pendaftar Wang Tak Dituntut
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
(Accountant General’s Department of Malaysia)
BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT
ARAS 1, BLOK UTARA, PERBENDAHARAAN 2
NO. 7, PERSIARAN PERDANA PRESINT 2
KOMPLEKS KEMENTERIAN KEWANGAN
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62594 PUTRAJAYA

T: 03-8000 8700
T: 03-8000 8701
T: 03-8000 8702

F: 03-8000 8613 (OPERASI/OPERATION)
F: 03-8000 8611 (PEMATUHAN/COMPLIANCE)
Aduan/Maklumbalas
Sistem Pengurusan Aduan Awam