Hebahan

SERAHAN

Serahan WTD oleh syarikat/firma di bawah Seksyen 8 Akta WTD 1965.
 

 
 
 

SEMAKAN

Carian rekod WTD secara atas talian yang diserahkan oleh pihak Syarikat/Firma bagi tahun kewangan 2006 hingga kini yang diwartakan.

Dokumen permohonan bayaran balik yang telah lengkap boleh dikemukakan melalui pos ke Pejabat Pendaftar atau hadir ke Kaunter Pejabat Pendaftar atau JANM Negeri/Cawangan yang berdekatan